13/5/09

Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες!
Τα χτεσινά μαντάτα δια στόματος του υπουργού μας

Ο Απολλόδωρος όμως κάτι χιλιάδες χρόνια πριν το είδε διαφορετικά:

[...]ὁ δὲ Ἀσωπὸς ποταμὸς Ὠκεανοῦ καὶ Τηθύος, ὡς δὲ Ἀκουσίλαος λέγει, Πηροῦς καὶ Ποσειδῶνος, ὡς δέ τινες, Διὸς καὶ Εὐρυνόμης. τούτῳ Μετώπη γημαμένη (Λάδωνος δὲ τοῦ ποταμοῦ θυγάτηρ αὕτη) δύο μὲν παῖδας ἐγέννησεν, Ἰσμηνὸν καὶ Πελάγοντα, εἴκοσι δὲ θυγατέρας, ὧν μὲν μίαν Αἴγιναν ἥρπασε Ζεύς. ταύτην Ἀσωπὸς ζητῶν ἧκεν εἰς Κόρινθον, καὶ μανθάνει παρὰ Σισύφου τὸν ἡρπακότα εἶναι Δία. Ζεὺς δὲ Ἀσωπὸν μὲν κεραυνώσας διώκοντα πάλιν ἐπὶ τὰ οἰκεῖα ἀπέπεμψε ῥεῖθρα (διὰ τοῦτο μέχρι καὶ νῦν ἐκ τῶν τούτου ῥείθρων ἄνθρακες φέρονται),[...]
Απολλόδωρου , Βιβλιοθήκη Γ΄


κάτι περσινό

και πιο φετινό εδώ

και πιο Σφεντονάτο ΕΔΩ


Β άζουμε όλα τα προηγούμενα στο μίξερ, τα χτυπάμε καλά, βάζουμε καλαμάκι και ρουφάμε.

Ααα!

Same Shit Different Day!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails