20/6/09

Το νέο μουσείο της Ακρόπολης


Παρακολουθείστε ζωντανά την τελετή των εγκαινίων
Ακροστιχίδα και οι βασικές έννοιες των γραμμάτων της λέξης ''Ακρόπολις''
Α
'Ανω, Αρχή,Ανθρωπος, Αήρ
Κ
Κόπτω Κρώζω, Κτυπέω, Κιρκόω
Ρ
Ροπή, Ροή, Ρυθμός, Ρήγμα
Ο
Οψ, 'Ομμα, Οφθαλμός, Ορώ
Π
Πύλη ,Πνοή, Πνεύμα, Πλήσσω, Πάλλω
Ο
'Οψις ,Οπή, Οίκος,
Λ
Λύγος, Λόγος
Ι
'Ις, Ιθύνω,'Ισχω, Ιά, Ιός
Σ
Σείω, Σίζω, Σχίζω, Στίζω
Με μιά ευχή.....
'Ενα σύγχρονο μουσείο στην Αρχαία Κόρινθο που θα ξετυλίξει το νήμα της ιστορίας της Κορίνθου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails