21/3/10

Ανοίγνυμι

άνοιξις
εκ του ανοίγνυμι ή ανοίγω, ανέωγον, ανοίξω, ανέωξα,ανέωχα ή ανέωγα, ανεώγειν
αντίθετον του κλείω

Η "άνοιξις" είναι σπάνια λέξη της αρχαίας ελληνικής και ετυμολογείται από το ρήμα ανοίγνυμι ή ανοίγω. Αρχικά σήμαινε το άνοιγμα. Η σημερινή της σημασία είναι μεσαιωνική καθώς τότε αντικατέστησε στη δημώδη Βυζαντινή την αρχαία λέξη έαρ, προφανώς για να δηλώσει εκφραστικότερα το "άνοιγμα" του καιρού μετά τον χειμώνα. Στο Λεξικόν της καθ’ ημάς Ελληνικής Διαλέκτου του Σκαρλάτου Δ.  στη γλώσσα του Βυζαντίου  αναφέρεται "άνοιξις, όχι διότι τότε ανοίγει προς πλουν η θάλασσα, αλλά διότι τότε ανοίγουν τα άνθη".

Βάλτε τις λέξεις και το ρήμα καλά στο μυαλό σας.
'Εαρ ή άνοιξις, ανοίγνυμι και ..........σκεφτείτε ανοίγματα

 Σκεφτείτε τη βαθιά η άνοιξη που χτυπά μέσα μας, αυτή που ξέρουμε
και ας μην το καταλαβαίνουν όλοι


Το άνοιγμα  με μια αντίδραση
εκεί  που μας πνίγουν οι μικρές και οι μεγάλες πόλεις,
και τα ανύπαρκτα τα αισθήματα των γύρων μας
'Οχι αποκατάσταση και σάρκα μόνο…
 Όχι ανταλλαγή σωμάτων, αλλά ψυχών
και ας βάψει το χρώμα  των ανοιγμάτων
μέρες και εποχές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails