28/4/10

Δήλωσις μετανοίας εις διπλούν, τριπλούν .........

 Ο Βίος  (ως ενσάρκωσις μετακοματικής ευαισθησίας ) μετανοοών  έτοιμος διά την εσχάτην των ποινών

Δήλωσις Μετανοίας Α'


'Εχοντας γαλουχηθεί με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη ο Βίος υποβάλλει δήλωσιν μετανοίας ενώπιον του μεγάλου πατρός  Κορινθίξ  αναλογιζόμενος ότι  έχει υποπέσει είς βαρύτατον αμάρτημα   ΤΟ ΕΞΗΣ:
Μετά πλήρους γνώσεως των αμαρτήματων ζητά ταπεινά γονυπετής συγνώμην από τους 'Ελληνες  πολίτες
α) διότι υφίσταται ως ιστολόγιον , ως μη όφειλε
β) διότι ανήρτησε εικόνισμα του πρωθυπουργού ενώ  αι θρησκευτικαί έριδες περί εικόνων δεν έχουν περατωθεί
γ) διότι δρα και ενεργεί, σκέπτεται και συγγράφει χωρίς να έχει ζητήσει την  πρότερην σύμφωνην  γνώμην του πατρός Κορινθίξ
δ) διότι δεν  μερίμνησε  δια τον αυτοαφανισμόν του.
ε) διότι  φιλοξενεί και άλλες γνώμες
ε) διότι ενδεχομένως να έχει υποπέσει σε πλείστα τινά αμαρτήματα εν αγνοία του

Δι'ό και ανακράζει μετά πλήρους γνώσεως  και  εν πλήρει συνειδήσει υπό το βάρος των τύψεων:

Ζήτω το 'Εθνος!
Ζήτω ο Στρατός!
Ζήτωσαν  οι Βασιλείς!
Ζήτω ο λίθος  όστις θα φονεύσει τον Βίον


Δήλωσις μετανοίας Β'


                                              Το τσούρμο του Βίος μετανοεί ομαδικώς

Ενώπιον του ανωτάτου δικαστού Τσακωτού  υποβάλλουμε δήλωσιν μετανοίας απολογούμενοι πρωτίστως δια την εμφάνισην των οπισθίων μας.
Μετανοούμε διότι δεν εγνωρίζαμε ότι ο πρώτος πολίτης της πόλεως  ευρίσκετο εκτός πόλεως.
Μετανοούμε διότι το βαριεστημένον της υπάρξεώς μας  εξελήφθη ως αγωνία.Βαρύτατη η ευθύνη μας.
Μετανούμε ως ιστολογούντες  μετά μεσονύκτιον, μετά την παύσιν της εργασίας μας  και διότι υποπίπτουμε  είς εργασιακήν  και φορολογικήν παράβασιν την οποία  ευτυχώς και απεκάλυψε ο δικαστής Τσακωτός τοιαύτας κρίσιμας δια την χώραν στιγμάς.Υποσχόμεθα ότι θα καταθέσουμε ενόρκως δια  την αφορολόγητην εργασίαν  και θα καταβάλλουμε αναδρομικώς την ανάλογην φορολογίαν εισοδήματος.
Μετανοούμε διότι στερούμε από την εκλαμπρότητά σας πολύτιμον χρόνον όστιν θα ημπορούσατε  ίνα αξιοποιήσετε επί το δημιουργικότερον.
Μετανοούμε εν γένει  διότι ετολμήσαμε θρασυτάτως να υφιστάμεθα.

Ανακράζουμε ωσαύτως

Ζήτω ο αμόλυντος πατήρ

Ζήτω ο νέος πνευματικός πατήρ   όστις αναγιγνώσκει την σκέψιν και το ''είναι''  της ομάδος μας.

Ζήτω η δημοκρατία των Σχολίων και των  στοχευμένων Αναρτήσεων!(Λίγο νερόoooooooo- όχι Natura-  διότι πνιγόμεθα αδελφοί)

Η συνέχεια  αύριο..........................

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Aς βγάλει κανένα άλλο ηχητικό «ντοκουμέντο» όπως αυτό με τον Αλέκο ο Κορινθίξ και ας αφήσει την κριτική των αναλύσεων του Βίος. Σε αυτά είναι πολύ καλός και παίρνει και τα μπράβο του Geoffrικού δημαρίσκου.
Από την άλλη δεν είδαμε καμία κριτική για τον Kostakis Jr, κάτι σαν πλειστεσιονάκια, σουβλακοεξτερμινέιτορ, βλακομπαρόκ συνομιλητή του Αγίου Εφραίμ, κολλητό του Aris & Theo, που δεν ξέρει που πήγαν τα λεφτά (οεο!) γιατί δεν του το είπαν! Τελικά εκεί στην ΝΔ έχουν πολύ θράσος!
Οοο Σουλτάν!

Related Posts with Thumbnails