6/4/10

Αξέχαστα!


Θα μας μείνουν αξέχαστα τα φετινά πασχαλινά γεγονότα στο χωριό.
Φεύγεις από την πρωτεύουσα και ζεις σε άλλο κόσμο, που μιλάει για κάτι άλλο, για μια άλλη καθημερινότητα.Στο χωριό μας δεν κόπιασε κανείς επίσημος και είχαμε την ησυχία μας.
Γιορτάσαμε  χωριάτικα και οικογενειακά. Πάνω στις ρίζες μας  και το χαρήκαμε με την ψυχή μας.
Επιβεβαιώσαμε ότι δεν είμαστε γιαλαντζί ντολμάδες.Πήγε ο τσάμικος  σύννεφο.
Τα κλαρίνα και το βιολί των παλιών μαγικά. Τα φαγητά υπέροχα, η φύση αγριεμένη ομορφιά.
Βρε, τι χωρατά ειπώθηκαν για τον Καλλικράτη και τις διεκδικήσεις των δήμων από τους μνηστήρες.
Βρε, τι κοροϊδία  έπεσε  όταν  έπαιξαν τα τοπικά νέα.
''Μην τους ακούτε παιδί μου. Ψέμματα λένε'' είπε ο παπούς '' Όλα για τη μάσα τα κάνουνε.
Τα κάνανε σκατά στους μικρούς δήμους και θέλουνε μεγάλους δήμους να τους αποτελειώσουνε'' ξαναείπε ο παπούς.
''Πολύ ψηλός ο Σαμαράς ντε! Οι δικοί μας όλοι κοντοί είναι!'' απόρησε ο θείος Ηλίας.
''Το είδες, τους παράτησε να τσακώνονται  και έφυγε παρά πέρα'' ξαναείπε ο θείος.
''Χέστα σου λέω.... κουκούλωτα'' συνεχίζει ο παππούς.''Ας κοπιάσουνε να μας πουλήσουνε, εκείνον τον ....πως τον είπες;'' (εννοούσε τον Καλλικράτη)'' Σιγά  μην πάω να ψηφίσω  ένωση με τους αποκάτω..Σιγά μην πάω.. Δεν θάσαι καλά''
Δεν προσπαθήσαμε να τους μεταπείσουμε πως στήνεται κάτι καλό για τα χωριά.
Τι θα μπορούσαμε να τους αναλύσουμε για να καταλάβουν;
Η δική τους πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να μαλακώσουν την άποψη.
'Ενα χωριό  με ξεχασμένους γέρους και μεσόκοπους που δεν βλέπουν το ίδιο όραμα ούτε το θάμα.
Αυτοί ακόμα σέρνουν τον ελληνικό χορό στην πλατεία το Πάσχα.και τις γιορτές.
Εμείς κουβαλάμε τις ενοχέςτου ανθρώπου της πόλης για μια ξεχασμένη ύπαιθρο, για μια πιθανή Αρκαδία.
Και του χρόνου!Ας είμαστε καλά και βλέπουμε.

ΥΓ. Η Αγριάδα παρέμεινε πιστή στο ραντεβού και στο  Κορινθιακό χώμα  ραίνοντας το σύμπαν με στίχους του ποιητή Μιχόπουλου. Οι Αρμονίστες είχαν πολλή δουλειά  με τον ''όμιλο'' αλλά έστειλαν αυθεντικά σήματα καπνού για Καλή Ανάσταση προς προβληματισμό..Ευχαριστούμε  το πήραμε το σήμα.

1 σχόλιο:

Αλέξανδρος Ζήβας είπε...

….. «….. και πάλιν ερχόμενος…..»….: αμ, δε….!.....

…..Και τον περιμένουν οι ‘’πλανεμένοι’’ σε 2η παρουσία –του…., λες κι έγινε η 1η….,
όμως, μάταια…., που για τότε μιλούν όλοι –τους…., να….. και παραδείγματος χάριν….:

* Ιησούς : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ,
οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
να έρχεται εις την βασιλείαν του» : [Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28.]….,

* Ιησούς : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή,
πριν γίνουν όλα αυτά / τα της….. συντέλειας, Κρίσης, βασιλείας του Ιησού,….. / » :
[Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 34.]….,

* Ιησούς : / προς μαθητές του / : «Σας βεβαιώ, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε
τας πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου» :
[Ματθαίος : κεφ. 10 , εδ. 23.]….,

* Ιάκωβος : «….. διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει» : [Ιακώβου : κεφ. 5 , εδ. 8.]….,

* Ιωάννης : «Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή / ο Ιησούς /,
να έχωμεν θάρρος και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή,
κατά την έλευσίν του» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 28.]….,

* Ιωάννης : «..... διότι ο καιρός / της δευτέρας παρουσίας του Ιησού / πλησιάζει» :
[Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 3.]….,

* Ιωάννης : «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού,
διότι ο καιρός πλησιάζει» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 10.]….,

* Παύλος : « …..και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους έφθασε
το τέλος των αιώνων» : [Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 11.]….,

* Παύλος : «….. καθ’ όσον βλέπετε να πλησιάζη η Ημέρα…..» :
[Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 25.]….,

* Παύλος : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος
και δεν θα βραδύνη» : [Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 37.]….,

* Παύλος : «Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς
καλόν έργον θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού» :
[Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 1, εδ. 6.]….,

* Πέτρος : «..... Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των : [Πέτρου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 7.]….,

* Πέτρος : «..... διά την σωτηρίαν, η οποία είναι έτοιμη να φανερωθή κατά τον έσχατον καιρόν» :
[Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 5.]….!

Και οι φτηνές δικαιολογίες –τους για τη ’’2α’’….. απουσία –του άκρως εμπαιχτικές.…,
δήθεν, γιατί…., πριν….. και τότε…., ‘’«θα έπρεπε να φανερωθεί ο αντίχριστος»’’….,
που, κι αυτός, απουσίασε…., να….. και παραδείγματος χάριν….:

* Παύλος : «….. διότι δεν θα έλθη η ημέρα εκείνη /η της δευτέρας παρουσίας του Ιησού/
εάν δεν έλθη πρώτα η αποστασία και φανερωθή ο άνθρωπος της αμαρτίας,
ο υιός της απωλείας, / ο αντίχριστος /…..»…..
και «Και τώρα ξέρετε εκείνο που τον εμποδίζει ----…..ήτοι, ο αντίχριστος…..----
να φανερωθή / ο Ιησούς / πριν από τον καιρόν του» :
[Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Β΄ : κεφ. 2, εδ. 3….. και εδ. 6.]….,

* Ιησούς : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας,
διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν,…..» :
[Ιωάννης : κεφ. 14, εδ. 30.]….,

* Ιωάννης : «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει
ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3.]….!.....

* Παύλος : « Διότι σας λέγομεν επί τη βάσει λόγου του Κυρίου μας τα εξής,
ότι εμείς οι ζώντες που θα παραμείνωμεν μέχρι της ελεύσεως του Κυρίου,
δεν θα φθάσωμεν προτήτερα από εκείνους που κοιμήθηκαν,
διότι αυτός ο Κύριος με παράγγελμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού
θα κατεβή από τον ουρανόν και πρώτοι οι νεκροί εν Χριστώ θα αναστηθούν,
έπειτα εμείς όσοι ζούμε, οι οποίοι απομένομεν, θα αρπαχθούμε μαζί με αυτούς
μέσα σε νεφέλες προς προϋπάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα,
και έτσι θα είμεθα πάντοτε με τον Κύριον.
Ώστε παρηγορείτε ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά.» :
[ Παύλου : Προς Θεσσαλονικείς Α΄ : κεφ. 4, εδ. 15, 16, 17, 18. ] ….!.....

…..Καλό –σας ύπνο…., ω πρόσφυγες στις γειτονιές του Άδη….:

Αλέξανδρος Ζήβας,
URL : www.alexandros-zivas.gr
….: αποκαλυπτικές ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ όλων των αποκωδικοποιητέων…..

Related Posts with Thumbnails